HotPotatoes

 

Índex                 

Benvinguda   

Objectius

Què és HP?

Exemples

Què farem?

Materials

 

L’objectiu general del curs és el d’impulsar i promoure l’ús de les TIC als centres educatius.
 

 

 
Objectius
 
  • Conèixer el programa HotPotatoes i aprendre a utilitzar-lo.
  • Promoure el seu ús a l’ensenyament i a les aules.
  • Fomentar la idea dels beneficis que té publicar continguts a Internet com a font inesgotable d’informació.
  • Fomentar l’ús de programes interactius que puguin augmentar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.